بدلیل نوسانات بازار حتما قبل از خرید تماس بگیرید.

طلق پلکسی گلاس