بدلیل نوسانات بازار حتما قبل از خرید تماس بگیرید.

اخبار و مقالات

اوپال پلکسی

پلکسی گلاس مات کدام است !

وقتی صحبت از پلکسی مات می شود، یک قطعه پلکسی را در ذهن خود متصور می شویم که سطح آن هیچ انعکاسی ندارد. اما منظور خیلی ها

ادامه مطلب